Alkohol

Er alkohol blevet en belastning for dig og/eller din familie, og ønsker du hjælp til at komme ud af dit misbrug, så skal du kontakte misbrugsudrederen i din hjemkommune. Er du pårørende har du også mulighed for at få hjælp.

Al kontakt skal i første omgang ske til din kommunens rådgivningstelefon:


                                                     Frederikshavn
                                                     tlf.: 98 45 67 89


                                                     Hjørring
                                                     tlf.: 72 33 50 84


                                                     Læsø
                                                     tlf. 96 21 30 57


For at komme i behandling hos Behandlingscenter Nordenfjord, skal du altså først visiteres til behandling af din hjemkommune.  

Målgruppe

Dig der er blevet afhængig af alkohol.

Behandlingsformer

Individuel ambulant behandling

Du kommer til samtale typisk en gang om ugen, men hyppigheden afhænger af en individuel vurdering.

Varigheden af den enkelte samtale er ca. en time, men kan variere efter dit behov.

Under forløbet kan der være hjemmearbejde og pårørende kan inddrages i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt.

Din behandler vurdere gennem hele forløbet, om du kan profitere af behandlingen og om det kunne være hensigtsmæssigt, som supplement til de individuelle samtaler, at du deltager i gruppebehandling. Hvis dette er tilfældet motiveres du til at deltage i gruppebehandling og matches til en gruppe. 

Gruppebehandling

Du kommer til behandling i gruppe 1 - 2 gange ugentlig (evt. suppleret med individuel ambulant behandling). Der vil typisk være tale om mindre grupper af 5 - 6 deltagere.

Der er tale om en vejledende beskrivelse, idet gruppebehandlingsforløbene løbende vil blive tilpasset de individuelle behov, der viser sig under vejs.

Der er løbende optag til gruppebehandling. De enkelte deltagere matches, så de passer bedst muligt sammen.

Under dele af forløbet er der hjemmearbejde.

Pårørende inddrages i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt.

Behandling for alkoholmisbrug kan ske anomymt, såfremt du ønsker dette.

Behandlingen er gratis, da udgiften betales af din bopælskommune.

Pårørende

Da misbrug oftest berører alle i familien anbefaler vi, at dine pårørende deltager i nogle af samtalerne. 

Dine pårørende kan være en god støtte for dig i forløbet, men de kan også selv have behov for at få råd og vejledning om hvordan de bedst muligt håndterer et misbrug i familien.

Færdigbehandlet - hva' så..

Efter et længerevarende behandlingsforløb, kan det være en god støtte at komme til en opfølgningssamtale.

Opfølgningsaftaler aftales med din behandler i forbindelse med at du afslutter behandlingen. Samtalerne afvikles indenfor 2 - 6 måneder efter behandlingen er afsluttet.

Vi kalder dem for boostersamtaler og du kan få op til 3 samtaler i et boosterforløb.

Behandlingssteder

Behandlingscenter Nordenfjord har afdelinger i  Frederikshavn og Hjørring, så du kan altid vælge det behandlingssted, der er mest tilgængeligt eller mest hensigtsmæssigt for dig.