Stof - hvis du er over 25 år

Har du et problem med stoffer eller overforbrug af medicin, og ønsker du hjælp til at komme ud af dit misbrug, så skal du kontakte misbrugsudrederen i din hjemkommune.

Ønsker du at være anonym, kan du læse nærmere om dette under vores behandlingstilbud "Anonym stofmisbrugsbehandling"

Er du pårørende har du også mulighed for at få hjælp.

All kontakt skal i første omgang ske til kommunernes åbne rådgivningstelefon.

Frederikshavn
Tlf.: 98 45 67 89

Hjørring
Tlf.: 72 33 50 84 

 Læsø
Tlf.: 96 21 30 57


For at komme i behandling ved Behandlingscenter Nordenfjord skal du først visiteres til behandling af din kommune.

Målgruppe

Dig, der er afhængig af et eller flere bevidsthedsændrende stoffer i en sådan grad, at det medfører problemer for dig selv og/eller nærtstående samt samfundet.

Behandling 

Individuel ambulant behandling

Du kommer til samtale typisk en gang om ugen, men hyppigheden afhænger af en individuel vurdering. Varigheden af den enkelte samtale er ca. en time, men kan variere efter dit behov.

Under forløbet kan der være hjemmearbejde og pårørende inddrages i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt.

Misbrugsbehandleren vurderer gennem hele forløbet om du kan profitere af behandlingen og om det kunne være hensigtsmæsssigt, som supplement til de individuelle samtaler, at du deltager i gruppebehandling. Hvis dette er tilfældet motiveres du til at deltage i gruppebehandling og matches til en gruppe.

Gruppebehandling

Du kommer til behandling i gruppe 1 - 2 gange ugentlig (evt. suppleret med individuel ambulant behandling). 

Der vil typisk være tale om mindre grupper af 5 - 6 deltagere. Der er tale om en vejledende beskrivelse, idet gruppebehandlingsforløbene løbende vil blive tilpasset de individuelle behov, der viser sig under vejs.

Der er løbende optag til gruppebehandling. De enkelte deltagere matches, så de passer bedst muligt sammen.

Under dele af forløbet er der hjemmearbejde.

Pårørende inddrages i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt.

Hvis du ikke har andre sociale problemer, hvortil der ydes hjælp, kan behandling for stofmisbrug ske anonymt, såfremt du ønsker dette.

Behandlingen er gratis for dig, da udgiften betales af din bopælskommune.

Pårørende

Et misbrug berører ikke kun dig, men også mennnesker, der er tæt på dig, så derfor anbefaler vi, at dine pårørende deltager i nogle af samtalerne.

Dine pårørende kan være en god støtte for dig i forløbet, men de kan også selv have behov for at få råd og vejledning om hvordan de bedst muligt håndterer et misbrug i familien.

Færdigbehandlet - hva' så..

Efter et længerevarende behandlingsforløb kan det være en god støtte at komme til en opfølgningssamtale.

Opfølgningsaftaler aftales med din behandler i forbindelse med at du afslutter behandlingen. Samtalerne afvikles indenfor 2 - 6 måneder efter behandlingen er afsluttet.

Vi kalder dem for boostersamtaler og du kan få op til 3 samtaler i et boosterforløb.

Behandlingssteder

Behandlingscenter Nordenfjord har afdelinger i  Frederikshavn og Hjørring, så du kan altid vælge det behandlingssted, der er mest tilgængeligt eller mest hensigtsmæssigt for dig.