Hvad er Behandlingscenter Nordenfjord ?

Behandlingscenter Nordenfjord er et kommunalt samarbejde mellem Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner, om at tilbyde gratis ambulant misbrugsbehandling til dig som bor i en af de 3 kommuner.

Behandlingscenter Nordenfjord består af 2 fysiske afdelinger beliggende i Frederikshavn og Hjørring.

Hjælpen ydes af misbrugsbehandlere med specialviden og uddannelse indenfor området, eksempelvis socialrådgivere, pædagoger og psykologer.

Vi tilbyder ambulant behandling for alkohol - eller stofmisbrug til både voksne og unge under 18 år. Primært i form af samtaler.

Når du er i behandling hos os, tilbyder vi også hjælp til dine pårørende.

Er du under 26 år og har problemer med begyndende stofmisbrug, tilbyder vores Mobile unge Team rådgivning og et afklarende, motiverende samtaleforløb. Samtalerne kan foregå i dit nærmiljø. Samtaleforløb med ungekonsulenterne kan, efter aftale med din kommune, følges op af et længerevarende behandlingsforløb.