Målsætninger for Behandlingscenter Nordenfjord

Alkohol

Formålet med at yde behandling er at du ophører med eller reducerer dit alkoholindtag, og dermed opnår bedre livskvalitet.

Stof

Formålet med at yde behandling er at du ophører med eller reducere dit forbrug af stoffer, og dermed opnår bedre livskvalitet.

Det Mobile Ungeteam

Målsætningen er, at du som ung under 26 år, med begyndende afhængighed af rusmidler, stopper dit forbrug.  Rådgivning og behandling foregår så vidt muligt i dit nærmiljø.