Rettigheder

Sundhedsloven 

      Alkohol

  • Efter Sundhedslovens §141, har du krav på vederlagsfri behandling
  • at en behandling iværksættes indenfor 14 dage
  • at behandling og rådgivning kan ske anonymt, hvis du ønsker det.

Serviceloven

      Stof

  • Efter Serviceloven §101, har du krav på at få et behandlingstilbud
  • at behandling iværksættes indenfor 14 dage
  • at du har frit valg mellem behandlingstilbud af tilsvarende karakter.
  • at behandling kan ske anonymt, hvis du ønsker det og ikke har andre sociale problemer, hvortil der ydes hjælp.